Unie českých spisovatelů, z. s., pořádá pro své členy i pro zájemce konferenci.
Bude se konat v sobotu 27. května 2016 od 10.30 do 13 hodin v Praze 1, Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76.
Téma: Vlastenectví? Evropanství?
Srdečně zve předsednictvo UČS.