Unie českých spisovatelů vyhlásila laureáty Cen UČS 2021 v sobotu 6. listopadu 2021.

Ceny UČS 2021 převzali:

Pavel Kalvach za knihu Světy slavných neurovědců;

Jan Schneider za slova, která se nepodbízejí;

Josef Pepa Nos za písně, které zlidověly;

Ivan Vyskočil za umění herecké i polemické;

Jan Keller za knihu Hybridní politika;

Jan Poláček za dlouholeté vedení časopisu Lípa.

Předání cen se zúčastnili i laureáti ocenění v roce 2020.